Behandelingen


Het eerste consult

IMG_2213Het eerste consult begint met een vraaggesprek, waarin uw klachten en

medische voorgeschiedenis besproken worden. Daarna volgt een lichamelijk

orthopedisch, neurologisch en chiropractisch onderzoek. Zijn er recent röntgenfoto’s

gemaakt in het ziekenhuis dan mag u die meenemen.

Aan de hand van het totaal beeld van deze gegevens wordt er een diagnose gesteld

en bekeken of u voor een behandeling in aanmerking komt.

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen wordt ook naar de stand van de

voeten gekeken en of er een anatomisch beenlengte verschil is. Deze afwijkingen

hebben uiteraard invloed op de wervelkolom.

Zo nodig wordt u door verwezen naar onze podologe, mevrouw Marcelissen.

 

Hoe lang duurt een behandeling?

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de mate waarin de klachten zich voordoen, hoe lang de klachten bestaan en hoe

reageert de persoon op de behandeling. Dit zijn allemaal punten die bijdragen aan het genezingsproces.

 

Bent u voorgoed van uw klachten genezen?

Er zijn vele mogelijke oorzaken die ervoor zorgen dat u klachten krijgt; vallen, verkeerd tillen, beroepshouding, te weinig bewegen, zorgen, stress.
Omdat iedereen hieraan weleens blootstaat is er geen garantie dat de klachten nooit meer terugkeren.

Om in optimale conditie te blijven is het verstandig om de wervelkolom regelmatig te laten controleren.

 

Vergoedingen

Chiropractische behandelingen vallen niet onder het eigen risico.

De chiropractische behandelingen worden door de meeste zorgverzekeringen vergoed

wanneer u een aanvullende verzekering heeft.

De hoogte van de vergoedingen is verschillend per verzekering.
Een verwijzing van uw huisarts is niet noodzakelijk.