Privacy Policy

Chiropractie, nek- en rugcentrum gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Chiropractie, nek- en rugcentrum deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Chiropractie, nek- en rugcentrum bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Chiropractie, nek- en rugcentrum houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Chiropractie, nek- en rugcentrum vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Chiropractie, nek- en rugcentrum informeert patiënten over de rechten van de patiënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Chiropractie, nek- en rugcentrum informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Chiropractie, nek- en rugcentrum informeert patiënten indien Chiropractie, nek- en rugcentrum bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.